Игри

Информация за страница Рудозем

През 1950 година в град Рудозем се създава ГОРУБСО, което е едно от значимите предприятия за страната и нейното икономическо развитие. Освен че осигурява работа на голяма част от местното население, това предприятие се занимава с добив на руди на цветни метали. Регулационен план за селището се изработва две години след отваряне на предприятието, което се дължи на неговото разрастване. Повече от 150 жилищни блока с около 1000 апартаменти в тях се построяват от правителството, като те са предимно на три етажа. Двуетажните жилищни сгради пък се намират предимно по склоновете. Домовете на културата и съветите стават две от най-важните обществени институции за местните жители, които освен това разполагат и с нова болница. С построяването на флотационната фабрика ГОРУБСО РОФ за периода от 1953 до 1958 година градът придобива още по-голямо значение за икономиката. Размерите на постройката са внушителни – това е най-голямата фабрика на целия Балкански полуостров. Хиляди тонове руда се преработват там, а впоследствие се извозват към Кърджали по въжена линия.

  През 1960 година Рудозем е официално обявен за град, а 11 години по-късно към неговата територия са присъединени три села. Залежите на руда обаче постепенно се изчерпват, като първо през 80-те години това се случва със запасите около шахтата Голям Палас. Ликвидацията на предприятието е официално обявена през 1997 година, а две години по-късно то е официално ликвидирано. През 2001-ва година тогавашният министър на икономиката Петър Жотев подписва заповед, свързана с продажбата на две обособени части от имуществото му. Тази криза в добива на руда се оказва решаваща за града в много отношения. Поради нея броят на местното население значително намалява в края на двадесетото столетие. Голяма част от дошлите на работа хора се връщат по родните си места или започват да търсят други места за своето препитание. Това води и до намаляване на населението под трудоспособна възраст. В населеното място в област Смолян безработицата е значително по-висока от средното ниво за страната. Неизбежно се стига до закриването на още работни места в сферата на добива на руди и по този начин силната икономика на града е твърде разклатена и нестабилна. След това добивът на руди продължава да е основен поминък за населението, но в доста по-ограничен мащаб.

   Крепостта Козник или Рим папа е една от най-известните забележителности в Рудозем. Там според преданията и легендите живее Ерим Папа, който в миналото пази станове и рудани от злато. Местността Сините скали също привлича интереса на туристите и местните жители. Това се отнася и за друга местност, наречена Трите гроба. Името си тази местност получава в резултат на загиналите трима български войници в годините на Балканската война. Ежегодният празник на града, известен още като Празник на миньора, се провежда през последния уикенд на август. В миналото този празник се комбинира с честването му и в други градове, например Мадан. Тогава той се празнува в местност, наречена Черна. Всяка година също така в църквата се организира посрещането на 6 май. Паметникът, смилянският боб и клинът са три от традиционните местни ястия. Картофи, кромид лук и сол са продуктите, от които най-често се приготвя патетникът в целия рудоземски район.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker